AGarcia

 

 

El dijous 5 de novembre de 2020, el nostre mai prou apreciat company ANGEL SÁNCHEZ i ALVAREZ, ha mort a l’Hospital de Sant Pau desprès d’uns dies d’internament per estar afectat per el virus.

Professionalment va treballar a la Diputació de Barcelona en diferents càrrecs de alta responsabilitat, entre elles com a Secretari d’Obres Publiques, responsable del Arxiu Històric d’Obres Publiques de la Diputació i responsable de viatges turístics a Europa i Espanya per els empleats de la Diputació i altres activitats.

Ha estat també President de Conex Premia durant varis mandats constituint a dita entitat com una de les mes prestigioses i de forta influencia cultural a Premià de Mar.

A la darrera etapa de la seva abundosa i fructífera vida, ha estat Vicepresident 3r. de FATEC, responsable del Gabinet d’estudis, de la Xarxa intergeneracional, ha donat xerrades a Casals i grups de persones grans sobre temes diversos, ha dirigit tallers de memòria i responsable del Area de Dependència i ha col·laborat, ajudat, assessorat i animat als membres de Fatec en tot moment, durant els mes de 10 anys de pertinença com a voluntari.

Ha mort als 85 anys i deixa una petjada potent a Premia de Mar i a Fatec i a totes les persones d’arreu, que hem tingut l’honor i el goix de tractar-lo com amic entranyable.