EleccionsParlament1

 

Davant les eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el 14 febrer 2021 des de FATEC hem mantingut unes trobades amb tots els partit politics que es presenten en aquest comicis electorals, a fi de presentar-los les demandes que en nom de les persones grans el hi hem proposat perquè les incloguin en el seu programa electoral.

Aquestes trobada ens ha permès poder analitzar conjuntament les demandes que els hi hem traslladat amb l’objectiu d’obtenir el compromís de que cada partit ja sigui des de el govern o des de l’oposició treballin per assegurar que es prendran mesures per protegir els drets de les persones grans, que ens permetin viure i envellir amb dignitat.

Les reivindicacions que estem proposant estan centrades en aquest 7 punts:

  1. Enfortir els drets de les persones grans a través de la lluita contra l’edatisme i la discriminació per edat.
  2. Garantir un enfocament de cicle vital a l’àmbit laboral i crear mercats laborals inclusius.
  3. Assegurar una pensió adequada, i els ingressos de vellesa en la que no hi hagi cap mena de discriminació per raó de sexe.
  4. Protegir el dret a viure i envellir amb dignitat, a través d'un sistema de salut centrat en la persona i amb un model d’atenció de llarga durada accessible per a totes les persones.
  5. Assegurar una vida sana que promogui el benestar per a totes les edats.
  6. Impulsar l'accés universal a béns i serveis en la societat digital actual sense excloure les persones grans.
  7. Empoderar a les persones grans per a que puguin participar plenament en la vida social i democràtica. Que es faci possible l’envelliment socialment productiu, com ja va proclamar la mateixa Comissió Europea a l’any 2012.

 

Podeu veure el document complert en el següent enllaç       Veure document