Índex de l`article

L’any 1982 es fundava la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya – Fatec. Eren temps que es parlava de la “tercera edat”. Avui des de tots els camps de l’estudi i de l’opinió sobre temàtiques de la nostra societat s’està d’acord en l’evidència d’un substancial canvi social en molt aspectes.

Però de manera ben significativa en la presència vital i progressiva de la “Gent Gran”. Al llarg d’aquest anys, ens acostem al quart de segle, des de Fatec hem intentat reflexionar sobre nosaltres mateixos i sobre tota la societat. I tenim voluntat d’anar prosseguint la dita reflexió per tal que sigui possible adequar, en tot moment, la dedicació i la manera de procedir de la nostra organització a la realitat del nostre entorn d’avui. Fatec pretén eficàcia i poder col·laborar en donar respostes veritables a les demandes i necessitats del col·lectiu a qui s’adreça.

La nostra reflexió ens porta a plantejar-nos: Què és la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya - Fatec i quin sentit té l’existència d’una federació que aglutini el moviment associatiu de la gent gran. Tota organització i especialment les Entitats sense ànim de lucre, fonamenten la seva acció en uns referents comuns al conjunt dels seus membres i justifiquen la seva existència per la consecució dels seus objectius. En el nostre cas, la reflexió pretén mostrar la nostra visió del món sobre el concepte de gent gran, sobre la seva participació, sobre la nostra relació amb les Administracions Públiques, sobre el nostre paper com a federació i sobre la nostra acció cívica i transformadora del nostre país.

I ací el diccionari ens ajuda la concreció :

  • Objecte - Allò que hom pren com a fi d’una acció, d’un esforç.

  • Objectiu - Relatiu o pertanyent a l’objecte. Fi a aconseguir.

 

Logo Fatec

 

L’objecte definitori i central de Fatec, la seva raó de ser és el servei que oferim a la Societat d’una manera que ens diferencia i ens identifica. Servei que el volem expressar d’una manera dinàmica i motivadora, capaç de mobilitzar persones i recursos

Servei amb capacitat d’aportar visió, entusiasme i convicció. Sempre orientat als altres expressant una certa ambició, intangible, però creïble. Per a qualsevol organització és bàsic saber definir els seus objectius i encarar-hi tots els esforços. Periòdicament s’han de redefinir. Quan una entitat com Fatec en aquests moments, es troba amb la voluntat d’experimentar una millora, de viure un canvi que li permeti anar més enllà, definir objectius és absolutament prioritari.