El director general de Relacions Exteriors, Iban Rabasa, s'ha reunit amb el president i membres de la junta directiva de la FATEC (Federació d'Associacions de la Gent Gran de Catalunya) en una primera reunió durant la qual els directius de l'entitat li han exposat les activitats de projecció internacional que duen a terme i li han manifestat la voluntat de poder col·laborar activament i establir contactes amb diversos organismes i entitats coordinats per la Secretaria d'Afers Exteriors, a fi de promoure sinèrgies.

Reunió amb la FATEC

El director general de Relacions Exteriors, Iban Rabasa, acompanyat de la Sra. Elena Rodríguez s'ha reunit amb els representants de la FATEC Srs. Mario Cugat, Josep Carné, Sra. Cristina Negrie i Sr. Vidal y Plana.

Per la seva banda, el director general els ha informat de l'estructura i competències de la Secretaria d'Afers Exteriors i els ha fet avinent l'interès de poder vehicular a través de les diverses unitats que la componen els projectes de la Federació. En aquest sentit, ambdues parts han convingut que les accions de promoció d'iniciatives a favor de la gent gran que desenvolupa la FATEC poden ser d'interès per a les comunitats catalanes de l'exterior en la seva acció vers la població de gent gran resident a l'estranger. Per aquest motiu des de la Direcció General de Relacions Exteriors s'ha ofert posar a disposició els serveis de les delegacions del govern a l'exterior per vehicular peticions d'informació i contactes internacionals amb altres entitats de naturalesa anàloga.

Per la seva banda, la Federació ha expressat la voluntat de poder promoure accions de lobby en favor de programes europeus que tinguin en compte l'envelliment de la població i contemplin les necessitats futures d'aquest col·lectiu, sigui en el marc de la Unió Europea així com en el marc de les xarxes de cooperació regional i transfronterera en les que Catalunya participa. Per últim, tots els participants a la reunió han posat de manifest la necessitat de tenir present les oportunitats de negoci que per a les empreses catalanes representa la prestació de serveis per a la gent gran i la potencialitat d'aquest segment de la població no només com a consumidors i usuaris sinó com a agents actius en el disseny d'iniciatives que capitalitzin la seva expertesa.

 

reunio-catalans-del-mon-generalitat-01

 

Més informació: