Dins del cicle de debats Catalunya Social, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya el 29/09/2020, ha presentat el dossier “La Soledat no desitjada durant la vellesa, un fenomen social” que ha donat peu a un debat molt interessant i enriquidor sobre l’impacte que té aquest fenomen en la salut, la qualitat de vida i els aspectes cognitius que comporta, a qui ho pateixen.

La Sra. Elisa Sala de l’Observatori de la Soledat de la fundació Amics de la Gent Gran ha estat l’encarregada de elaborar i presentar el dossier on ens ha posat de rellevància que la soledat no desitjada és un fenomen social complex i a l’alça, una realitat present i creixent en les nostres societats, tant en el propi domicili con en centres residencials, fen èmfasis que no és al mateix estar sol que tenir soledat, també s’ha fet un anàlisis de la incidència de la pandèmia COVID-19 a aquest fenomen social.

A la Taula rodona d’experts moderada pel subdirector del diari Ara Sr. Ignacio Aragall, hi ha participat la Sra. Marta Raventós de FATEC, que ha pogut explicar el posicionament de les persones grans davant aquesta situació així com el projecte en que s’està treballant per intentar ajudar a prevenir la soledat, ha estat acompanyada a la taula per la Sra. Susana Roig de Creu Roja i el Sr. Jordi Ramon del hospital Sant Joan de Déu que ha permès contrastar opinions i analitzar el projectes en que s’estan treballant,

Aquest acte que s’ha realitzar a la seu del Ateneu Barcelonès amb un aforament molt reduït degut al compliment de les normatives de la pandèmia, que ha permès generar un debat molt interessant entre els assistents, en el que ha quedat clar que l’important és situar la soledat al centre de les politiques socials, interactuant amb un moviment ciutadà que sigui capaç de detectar i prevenir situacions d’aïllament per facilitar la vinculació de les persones grans a la comunitat. Aquest acte pels problemes d’aforament s’ha pogut seguir també per via streaming pel canal youtube de la Taula.

DebatSoledat1

 

DebatSoledat2

 

DebatSoledat3