El 27 gener 2021, FATEC ha organitzat una trobada per poder tenir un debat obert i transversal sobre els efectes de la pandèmia en els Casals de la gent gran, que ens ha permès fer un repàs de la situació que es troben els Centres de tot el territori i fer un anàlisis de com veiem la situació actual, al temps de fer propostes per reprendre algunes activitats que permetin continuar gaudir d’un espai que ens ajudi a allunya la solitud i potenciar les activitats que donin com a resultat una millora en la salut, tant a nivell físic, psíquic com social.

Hi han participat els responsables d’una cinquantena de Casals de totes les demarcacions territorials, aportant les seves experiències de com ho estan vivint (i al temps patint) la situació actual, de com hem d’afrontar el futur i, també presentant propostes del que considerem ens podria ajudar a trobar sortides a la situació actual i tornar progressivament cap a la normalitat.

TrobadaCasals1

TrobadaCasals2