VIIcongres3erSector 1

Els dies 15 i 16 de juny 2022 s’ha celebrat el 7è CONGRÉS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA, en el marc incomparable del Palau de la Música Catalana, en la sala del Petit Palau.

En el transcurs de les jornades s’ha posat de manifest que Catalunya està en risc de quedar-se a la cua de la recuperació social, i és per això que el lema del Congrés es “El repte de la reconstrucció social: noves propostes des del Tercer Sector Social”, per reivindicar que s’apliquin de forma urgent polítiques publiques que donin resposta a la greu crisi social que estem patint, pels efectes de la pandèmia per una banda, i per la inflació desbocada en els preus dels productes de primera necessitat afectant de forma directa als més vulnerables.

La Presidenta de la Diputació Excma. Sra. Núria Marin, la Excma. Alcaldessa de Barcelona Sra. Ada Colau, la M.Hble. Sra. Laura Borràs presidenta del Parlament i el M.Hble. President de la Generalitat Sr. Pere Aragonès en els seus parlaments es van comprometre a donar suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya per aconseguir aquesta reconstrucció social, tant necessària i útil per la comunitat.

Com a conclusions dels debats de les Sessions Plenàries, i la presentació del taules d’experiències, al final del congrés s’ha llegit un manifest en el que es s’ha reivindicat que l’únic camí per a una recuperació justa és garantir l’accés als drets socials de les persones en situació vulnerable, al temps d’exigir a les administracions que assegurin els drets fonamentals per a una vida digna i autònoma tant a la infància, la gent gran, les dones, les persones amb discapacitat i les d’origen migrat.