El 8 de juliol vam mantenir una reunió amb el M. Hble. President de la Generalitat Pere Aragonès, que va estar acompanyat per la Hble. Consellera de Drets Socials Violant Cervera. x gencat

Ens va permetre poder explicar les activitats que estem portant a terme des de FATEC, així com posar sobre la taula les principals inquietuds i preocupacions, que més ens afecten a les persones grans que les podem resumir en aquests tres eixos principals:

1. Enfortir els drets de les persones grans a través de la lluita contra l’edatisme i la discriminació per edat (soledat, bretxa digital, maltractament, dependència, etc.).

2. Protegir el dret a viure i envellir amb dignitat, a través d'un sistema de salut centrat en la persona i amb un model d’atenció de llarga durada accessible per a totes les persones.

3. Empoderar a les persones grans per a que puguin participar plenament en la vida social i democràtica, per facilitat i potenciar un envelliment actiu, saludable i socialment productiu.

Volem valorar molt positivament l’acollida i l’atenció rebuda, durant la reunió, que va permetre al president de FATEC, Josep Carné, el vicepresident Jordi Romero i el portaveu Enric Ollé poder traslladar les peticions perquè les institucions promoguin i garanteixin accions preventives i eficaces encaminades a que puguem viure i envellir amb dignitat.

 

Fotos: @JordiBedmar 

gencat1 gencat2a
gencat2 gencat3