vidasignificativa1

El 14 juliol 2022, ens ha visitat a FATEC els responsables de l’Associació “Vida Significativa”, a fi presentar-nos el projecte “Llar Punt de Partida” com una activitat Inter-generacional, en el què s’apropen tres generacions sota un mateix sostre, amb la finalitat de potenciar els beneficis que cada generació aporta gràcies a una relació de convivència amorosa i de respecte mutu.

A “Llar Punt de Partida” se li dona significat a un espai en el què els seus habitants se senten connectats i en el que troben el punt de partida per iniciar una nova forma de viure. Una comunitat plena de vida, calidesa i aprenentatges constants que facilita relacions beneficioses i inclusives. Mitjançant una atenció residencial, un acompanyament i cura integral de totes les persones vinculades directa o indirectament, es creen sinergies caracteritzades por un benefici mutu y compartit.

Per part de FATEC, hem valorat molt positivament aquesta iniciativa ja que permet promoure d’una forma innovadora l’acompanyament intergeneracional que permet assistir a infants amb les seves mares en risc d’exclusió social i dones grans que en especial pateixen solitud.