conv TC signatura 1 conv TC signatura 3 conv TC signatura 2

 

 Per donar formalitat a les accions que, FATEC i TecnoCampus de Mataró-Maresme, estan treballant per desplegar el projecte de detecció i prevenció de la Soledat no volguda i amb la col·laboració de la Fundació Social Obra de Maria, amb l’objectiu de fer una proposta seriosa i contundent de prevenció i atenció perquè no esdevingui patològica.

 S’ha signat un conveni de col·laboració entre FATEC representada per el president Sr. Josep Carné i el Director General de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme el Sr. Josep Lluis Checa.

 El propòsit d’aquesta col·laboració es la de sensibilitzar i crear eines d’apoderament personal, crear xarxes des de els propis Casals per evitar l’aïllament i readaptar els serveis socials a les persones que el poden patir.

 En l'acte de signatura ens han acompanyat la Directora de la Càtedra d’envelliment Dra. Esther Cabrera i la Tècnica de Projectes i Recerca Sra. Carolina Gallardo, i la Sra. Assumpció Gonzalez i Joaquim Julvé de FATEC i Sr. Joan March de FSOM.