bretxaPSC1En motiu de la campanya de FATEC (Federació d’Associacions de Gran de Catalunya) per la “bretxa digital” que tan afecta a la gent gran, estem parlant amb els diferents partits polítics per demandar que les Administracions tan Estatals com Autonòmiques així com les Companyies de Subministraments, suavitzin el tracte amb les persones grans i les que precisin d’una millor atenció, sabem que la tecnologia la podem aturar, però si demanem que els programes siguin mes amigables i senzills per les persones grans, també demanem que es mantingui la atenció personal per qui ho precisi, d’altra banda proposem que se’ns doni la deguda formació per poder fer servir la tecnologia, que estem disposats a aprendre’n .

El dia 19 vàrem mantenir una profitosa reunió en el Parlament amb els Diputats Mónica Rios i Raül Moreno del PSC, els entregarem el Manifest per la Bretxa Digital i la documentació adient, vàrem ser molt ben atesos i recolliren els nostres arguments, amb els compromís de fer avançar les nostres demandes en la mida que els sigui possible.

D’altra banda ens donaren informació, de que en breu presentaran al Parlament el projecte de Llei per la Gent Gran, per la que ens han demanat una certa complicitat i poder participar en el desenvolupament de la Llei en el Parlament.

 

Barcelona 19 d’octubre del 2022