bretxaJunts1En motiu de la campanya de FATEC (Federació d’Associacions de Gran de Catalunya) per la “bretxa digital” que tan afecta a la gent gran, estem parlant amb els diferents partits polítics per demandar que les Administracions tan Estatals com Autonòmiques així com les Companyies de Subministraments, suavitzin el tracte amb les persones grans i les que precisin d’una millor atenció, sabem que la tecnologia la podem aturar, però si demanem que els programes siguin mes amigables i senzills per les persones grans, també demanem que es mantingui la atenció personal per qui ho precisi, d’altra banda proposem que se’ns doni la deguda formació per poder fer servir la tecnologia, que estem disposats a aprendre’n .

El dia 20D’octubre vàrem mantenir una profitosa reunió en el Parlament amb el Diputat David Saldoni de JUNTS per Catalunya, li fer a mans el rem el Manifest per la Bretxa Digital i la documentació adient per minimitzar el problema, vàrem ser molt ben atesos i el Sr. Saldoni va recollir els nostres arguments, amb el compromís de fer avançar les nostres demandes en la mida que li sigui possible.

D’altra banda va agafar el compromís de presentar-ho quan sigui possible i comentar-ho amb els Diputats de els altres Partits, per buscar una solució al problema.

 

Barcelona 20 d’octubre del 2022