x BeSafe

FATEC- Federació de Associacions de Gent Gran de Catalunya, entitat que agrupa més de 500 casals i Associacions de Gent Gran, el passat 21 de setembre ha participat en el projecte BE-SAFE a través del seu vicepresident Jordi Romero formant part del Consell de Pacients i Cuidadors, projecte liderat a Espanya per la Fundació Salut i Envelliment de la UAB. Fundació Salut i Envelliment de la UAB.

El projecte BE-SAFE contribueix a reduir l'ús dels medicaments per a dormir. Els somnífers poden tenir efectes negatius especialment en les persones majors com és el cas de la somnolència diürna, la pèrdua de memòria i les caigudes.

Amb l'inici d'aquest projecte finançat pel programa Horizon ,es pretén, en primer lloc, tenir un coneixement exhaustiu de l'ús d'aquests somnífers a Europa. A tal fi s'ha desenvolupat un pla que consisteix en la reunió de persones expertes per a elaborar recomanacions i bones pràctiques. Amb l'objectiu que el pacient sigui el centre d'informació s'ha creat per a tal fi un Consell Assessor de l’Associació de Pacients amb la participació de pacients, cuidadors informals i organitzacions de pacients que assessorés durant tota la fase del procés.

El procés inclou el desenvolupament d'activitats d'investigació a través d'enquestes als pacients cuidadors informals cuidadors sanitaris per a identificar la barrera i factors que afecten l'ús d'aquesta medicació. A partir d'aquests resultats l'equip BE SAFE emetrà un conjunt de protocols per a reduir l'ús de medicaments incloent-hi al mateix temps recomanacions i materials educatius dirigits a pacients i cuidadors. Els protocols tindran com a punt de partida un assaig clínic realitzat en sis paises. En funció dels resultats es formulessin aquests protocols per a cada país amb la finalitat d'incrementar les possibilitats d'èxit d'aquesta iniciativa.

BeSafe 1