x optiMot

Després d'observar que la paraula "edatisme", - que és l’actitud discriminatòria envers una persona com a conseqüència de la seva edat, especialment en el cas d'una persona d'edat avançada -,no figurava en el diccionari de la llengua catalana, el passat mes de febrer, des de FATEC vam demanar a l'Institut d'Estudis Catalans que s'hi inclogués aquest mot en la seva propera actualització, al que ajudaria a reconèixer aquest greu problema, que afecta a tothom i que patim moltes persones grans de Catalunya.

Pocs mesos després d'aquesta petició, els voluntaris de FATEC ens sentim satisfets de que a dia d'avui el terme “EDATISME” ja està inclòs als diccionaris de la Llengua Catalana. Es pot veure en el link següent:

https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?action=Principal&method=cerca_generica&input_cercar=edatisme&tipusCerca=cerca.tot

Adjuntem la carta de petició en la que es va demanar la seva inclusió del mot al diccionari de la Llengua Catalana:

Carta de petició