La FATEC i els Catalans del Món

Des de la primavera 2015, la FATEC, sota l'empenta del seu delegat: Ramon-Ricardo VIDAL Y PLANA, membre del Claustre de Doctors de l'Universitat de Barcelona, ha pres amb força i vigor el desenvolupament de relacions internacionals, i en particular amb les Comunitats Catalanes del exterior. Més precisament amb onze Casals de Catalunya distribuïts pel territori espanyol fora de Catalunya: a Madrid, Vitoria, Córdoba, A Coruña, Donostia, Madrid, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Mallorca i Menorca; i amb més de 130 comunitats catalanes arrelades arreu del món, fins les antípodes, en països tan allunyats com Austràlia i Japó.

 

trobada-casals-madrid-03

 

I això en sinergia amb la Direcció de Relacions Exteriors de la Generalitat, amb la FOCIR (Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes), amb la FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes) i altres organismes oficials amb projecció internacional, amb els responsables dels quals s'han reunit aquests darrers mesos els directius de la FATEC per determinar i posar en marxa accions comuns i sinergies complementaries.

Entre les iniciatives més visibles, podem citar :

L'edició desmaterialitzada i la difusió «ecològica», per correu electrònic, d'un butlletí gràfic de noticies d'actualitat d'orientació internacional, anomenat «FLASH FATEC als Catalans del Món »

La participació activa amb una xerrada interactiva de Ramon-Ricardo VIDAL Y PLANA sobre fons de projecció d'imatges, el darrer 19 de setembre 2015, en l'àmbit del programa oficial de la 7° Trobada de Comunitats Catalanes d'Europa, brillantment organitzada pel Cercle Català de Madrid, que va reunir més de 40 representants de Comunitats catalanes arrelades a diferents països d' Europa...i també un representant del Casal Català d'Austràlia.

L'èxit d'aquesta iniciativa ha estat tan gran, que ja es parla d'organitzar properament una 8° Trobada, potser a Londres o a Berlin...

A més de presentar a la primera part de la xerrada , adreçada als participants a la Trobada, la historia, estructura i vocació de la FATEC, a la segona part , sota el títol de « evolució dels catalans – evolució de la FATEC » Ramon-Ricardo VIDAL Y PLANA va il·lustrar amb gràfics, estadístiques i exemples l'evolució de la nostra societat, i això a nivell de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del mon en general.

Es va explicar que si la FATEC va néixer ja fa casi 33 anys, amb el nom de « Federació d'Associacions de la Tercera Edat de Catalunya », avui la denominació de « tercera edat » ha perdut sentit.
Al mon actual ja es «normal » passar dels 90 anys i molts arriben a passar dels 100 anys. Les persones d'edat més avançada passen ja dels 110 anys i el límit fisiològic actual sembla situar-se al voltant dels 120 anys d'edat...per ara !

Espanya esdevindrà l'any 2030 el quart país del món amb la mitjana més alta d'edat

Segons les darreres estadístiques i estudis demogràfics de les Nacions Unides, d'aquí poc temps, cap a l'any 2022, un quart de la població d'Europa tindrà més de 60 anys, esdevenint la població d' edat més avançada del món.

L'any 2030 , la població mundial passarà dels actuals 7,300 milions a 8.500 milions, cap el 2050 esdevindrà de uns 9.700 milions i a finals de segle de 11.200 milions.
En el període 2010-2015, Espanya ha estat el 9° país amb menor fertilitat (1,3 fills ) i 7° amb la major esperança de vida (82,3 anys). Segons les previsions elaborades per les Nacions Unides , cap a l'any 2030, Espanya esdevindrà el 4°pais del mon amb la mitjana d'edat de vida més alta.

Per mitjana d'edat, Espanya (50,1 anys) serà superada només pel Japó (51,5 anys), Italià (50,8 anys) i Portugal (50,2 anys) i serà seguida per Grècia (48,9 anys), que es situarà a la 5° posició. Catalunya i les diferents comunitats catalanes arreu del món no escapen a aquesta evolució de la societat. Per això s'ha començat a parlar des de fa temps de «gent gran» i de «silver market» en lloc de parlar dels «sèniors» i de la «tercera edat » com fins ara.

 

trobada-casals-madrid-02

Conferència del Sr. Ramon-Ricardo VIDAL Y PLANA, membre de Fatec

 

La nova segmentació de la població , en continua i permanent evolució, tendeix a considerar una població « activa » (que treballa) fins als 55 anys, per passar progressivament a una etapa mitjana entre els 55 i 65 anys (considerada de moment com la edat per retirar-se de la vida laboral « oficial » i esdevenir pensionista «actiu» i passar després successivament per les etapes de la població que necessita alguna «assistència» (entre 65 i 75 anys) i més tard amb graus més o menys accentuats de « semi-dependència » (entre 75 i 85 anys) i de «dependència» (entre 85 i ...120 anys...) Naturalment amb una gran variabilitat individual.
Entre les necessitats que evolucionen amb l'edat, cal considerar la salut, el confort necessari, el tipus d'habitatge més adequat, els dispositius i accessoris domèstics, la moda, el esbarjo, etc.

Ens els gràfics de la « piràmide » de edats, mentre la de Catalunya a principis del segle XX, l'any 1900, era més o menys com la de Angola avui, un segle més tard ; les estadístiques actuals es presenten com una mena de globus, que s'infla progressivament cap a les edats adultes i de la maduresa.

El tipus d'emigració també ha evolucionat molt : a l'emigració del segle XX per motius econòmics i més tard polítics, s'ha substituït l'emigració actual creixent de joves catalans cap a altres països d'Europa ,per aprofundir els estudis universitaris , i per cercar feina, sobre tot cap a América.

Sensible a l'evolució de la nostra societat, la FATEC està posant en marxa nous projectes per enfrontar-se dignament i eficaçment a les noves necessitats, desitjos i ambicions dels catalans d'avui, arreu del món.

 

trobada-casals-madrid-01